Analyse tweeling (Meisjes)

Tekening meisje 1

De tekening is gemaakt tijdens een bezoek aan oom en tante. Prachtig!

Er lijkt zich een stemmingsbeeld aan te dienen: een warme, romantische, harmonieuze sfeer met tevreden, misschien zelfs een verliefde (zie harten) man en vrouw, en een tafel vol lekkernijen. De monden van de figuren zijn duidelijk getekend, hetgeen op liefde geven en ontvangen duidt. De kleuren rood, geel, blauw en groen in de tekening stralen ook warmte, levendigheid en harmonie uit.

Het mannetje en het vrouwtje zijn vanuit het voelende lichaam getekend (ontbreken nek) en als man en vrouw getekend; het meisje haar buik is getekend als een driehoek (jurk), het mannetje is getekend met een vierkante buik (kracht en energie).

Er is gedeeltelijk sprake van een doorzichtige tekening: er is getekend wat meisje 1 weet en niet alleen wat ze ziet (benen door de stoelen heen, 4 stoelpoten naast elkaar, 1 oog bij het meisje geeft zijaanzicht aan, maar het haar is wel met vooraangezicht getekend).

De gordijnen lijken regenbogen. Deze bieden bescherming aan en bieden verbinding. Verschillende elementen (de trapachtige figuur boven de tafel en de gordijnrails) in de tekening raken elkaar, hetgeen ook verbinding, samenhang, interactie weergeeft.

De tekening is op de onderkant van het blad getekend. Dit is de basis en geeft aan dat sprake is van worteling en vanuit het gevoel is getekend.

Wordt er iets uit de omgeving gespiegeld? Meisje 1 tekent de oom en tante die werkelijk zitten te eten en wil dat nabootsen vanuit haar interesse en betrokkenheid. Het spiegelen en nabootsen heeft te maken met de ontwikkeling van meisje 1.

In de tekening zijn symbolen getekend waarin de kracht van meisje 1 duidelijk zichtbaar is. De spiraalvormige lamp boven de eettafel symboliseert ontwikkeling en groei van binnen naar buiten (ontvouwen). Het meisje en het mannetje strekken de armen uit en staan open voor contact en het meisje heeft aandacht besteed aan haar kleding. De voeding op tafel en andere entourage heeft veel aandacht gekregen en is relatief groot qua verhouding. Hier zit de kracht van meisje 1.

Alleen handen en voeten ontbreken bij de figuren. Het tekenen van handen staat in verband met de sociale ontwikkeling, het naar elkaar reiken, het elkaar vasthouden. Kan meisje 1 anderen voldoende bereiken? Voeten benadrukken het zelfbewustzijn de intellectuele ontwikkeling. Heeft meisje 1 het gevoel er te mogen zijn van zichtzelf? Durft ze in de wereld te staan of voelt zij zich daarvoor nog onbekwaam? Het ontbreken van handen en voeten benadrukt haar lichamelijke groei in haar identiteitsontwikkeling naar zelfstandigheid.

Je zou meisje 1 gunnen dat ze vol vertrouwen verder mag groeien. Alles wat ze hiervoor nodig heeft lijkt aanwezig te zijn. De tekening straalt de kracht van meisje 1 in haar ontwikkeling naar zelfstandigheid uit.

Tekening meisje 2

Wat opvalt is dat de tekening volgens het schema ‘tijd en ruimte’ (vlakverdeling) is opgebouwd. In het centrum bevindt zich het hier en nu. Links ‘wat er was’, rechts ‘wat voor de tekenaar ligt’, boven de ratio en onder het gevoel. Er lijkt zich een verhaal aan te dienen. Er is sprake van goed kloppende verhoudingen.

De boom links op het papier heeft geen wortels en aan de takken zitten geen bladeren. Deze boom is in het verleden getekend; wat er was. Was meisje 2 voldoende geaard of ervaarde ze onzekerheid of angsten? Kon meisje 2 voldoende tot bloei komen en haar kwaliteiten benutten?

Die mogelijk ingehouden energie lijkt in het hier en nu en naar de toekomst toe naar buiten te kunnen komen. In de tekening zijn veel symbolen getekend waarin de kracht van meisje 2 duidelijk zichtbaar is: het meisje en het huis (die staan voor representatie van lichamelijke groei en de veiligheid die je jezelf kan schenken), worden bijgelicht door een lieve, blije zon die straalt en door bloemen die bloei en harmonie uitstralen. Het meisje strekt haar handen uit en staat open voor contact. Zij staat op een stevige ondergrond. Het lange
haar wijst naar een ideaalbeeld van vrouw-zijn. Het meisje is vanuit het voelende lichaam getekend (scheiding tussen denkende hoofd en voelende lichaam). De boom rechts staat evenwichtig op papier en duidt erop dat meisje 2 goed bezig is en zij zich laat meevoeren met de stroom van het leven.

De getekende hartjes in de hoeken tonen de archetypen (symbolen uit het onbewuste, instinctieve herinneringsbeelden), de oersymbolen: de vader, de moeder, het collectief bewuste en de bewustwording.

Er zit veel positiefs in de tekening. Er is sprake van een gezonde ontwikkeling voor een kind van deze leeftijd.

Het huis en het meisje zijn beide zwart getekend (kracht, moed, transformatie, angst). In de vensters van de ramen staan zwarte stippen. Het meisje heeft geen voeten (zelfbewustzijn, intellectuele ontwikkelingen) en er is water (gevoel, onbewuste, emoties) getekend. Wat doen die zwarte stippen daar in het raam?

Staat het zwart voor kracht en moed of bevindt meisje 2 zich in een transformatie, een nieuw begin in haar ontwikkeling? Het huis staat voor hoe je in je lijf woont. Leuk dat die evenals het meisje zelf alleen met zwart is getekend. Het meisje lijkt in de tekening vanuit het voelende lichaam getekend. Wat dit benadrukt is het water onder de basis, water is gevoel. Dat zit letterlijk onder haar basis. Ervaart meisje 2 in haar ontwikkeling voldoende dat het op basis van haar eigen verstand kan of mag handelen of er sprake is van emoties? Mag meisje 2 er zijn van zichtzelf? Durft ze in de wereld te staan of voelt ze zich daarvoor nog onbekwaam? De ontwikkeling van het zelfbewustzijn is nog in volle gang.

Comments are closed.


Provided by orange county fountain repair