Ontstaan van de NIM

nim-logoNaar aanleiding van een enquete gedurende de eerste Koninginnedag in Malta, gevierd tijdens een receptie ten huize van de eerste ambassadeur in Malta, Drs. J. R. Wilton, werd een bijeenkomst gehouden op 6 juni 2003 in het welbekende “Manhattan Restaurant”. Tijdens deze geanimeerde bijeenkomst werd besloten tot de oprichting van een Nederlandse club, ter plekke gedoopt; NIM.

Het doel was de onderlinge verstandhouding van de Nederlanders in Malta te bevorderen en tevens via het gekozen bestuur de belangen van deze Nederlanders, waar mogelijk, te behartigen. Onder andere door het leggen van contacten met organisaties en overheden, met name de nieuw geopende Ambassade van Nederland.

Ook werd besloten om het gezelligheids concept niet te vergeten. Het gekozen bestuur stelde al snel een maandelijkse bijeenkomst vast in “The Halland Hotel”, tijdens welke bijeenkomst, onder het genot van een drankje, de leden de laatste gebeurtenissen en ervaringen konden bespreken.

Het bleek dat er behoefte bestond onder de leden om gezamelijk aktiviteiten te ontplooien, welke vooral gezellig moesten zijn. Een en ander resulteerde in o.a. de viering van Leidens Ontzet, met haring en bitterballen, een excursie naar de War Rooms, gevolgd door een lunch, een gezellige maaltijd in een Chinees restaurant, “The Peak”, in Sliema.

In het behartigen van de belangen der leden werd, na een voorlichtingsavond van de Nederlandse Ambassade, aktie gevoerd om het vernieuwen en uitgeven van paspoorten door de Ambassade te Malta te laten uitvoeren. Zoals bekend slaagde het bestuur erin, in overleg en dialoog met de Ambassadeur, dit te bewerkstelligen. Het resultaat is dat vanaf medio augustus 2004 deze aanvragen via de Ambassade in Malta lopen en niet meer via Rome.

Comments are closed.


Provided by orange county fountain repair